Chrom (Bond Ring)

How to Obtain

Pull on Emblem Lucina's banner in the Ring Chamber (100 Bond Fragments each).

Stat Bonuses

RarityStats
CHPStrMagDexSpd
+20000
DefResLckBldMov
00000
BHPStrMagDexSpd
+200+10
DefResLckBldMov
00000
AHPStrMagDexSpd
+200+1+1
DefResLckBldMov
00000
SHPStrMagDexSpd
+500+1+1
DefResLckBldMov
00000

Unique Skill

S-rank rarity rings have the Rightful Ruler Rightful Ruler skill.